ČPdS - pobočka Zlín

Česká pedagogická společnost, o. s. (ČPdS) udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/

Určení společnosti
ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti
Nejvyšším orgánem je sjezd, konaný jednou za 2 roky, který volí některé členy do hlavního výboru. Funkcionáři hlavního výboru řídí společnost podle doporučení sjezdu. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž vedoucí jsou zastoupeni v hlavním výboru. Seznam jednotlivých poboček včetně kontaktních údajů naleznete zde.
Aktivity společnosti
Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Pedagogická společnost pořádá konference zabývajících aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

ČPdS - pobočka Zlín
V souvislosti se vznikem nové Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2007) vznikla také místní pobočka ČPdS. Jsme relativně nově vzniklá organizace a podílíme se na pořádání různých typů odborných akcí - především přednášek významných osobností na půdě naší fakulty.

Na těchto stránkách bychom Vás rádi průběžně informovali o aktuálně konaných a zamýšlených akcích.

Jak se stát členem společnosti?
Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:
Kontaktujte předsedu pobočky místní organizace:

Mgr. Hana Navrátilová

Ústav školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně
Nám. T. G. Masaryka 1279
760 01 Zlín
Tel.: 00420 576 037 408
Email: hnavratilova@fhs_utb_cz

Nebo zkuste použít přihlašovací formulář
Případně zašlete zprávu elektronickou poštou na adresu sekretar@cpds_cz.

Jako naši členové se můžete podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a uvítáme Vaši účast na dalších aktivitách pedagogické společnosti.