Referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

Referentka pro tvůrčí činnost
Ing. et Mgr. Věra Pospíšilíková
E-mail: vpospisilikova@utb_cz
Tel.: 57 603 2023
Místnost: U2/233


Referentka pro CŽV a praxe
Ediční referentka

Ing. Jana Vráželová
E-mail: vrazelova@utb_cz
Tel.: 57 603 2828 
Místnost: U2/233


Referentka pro vnější vztahy
Bc. Martina Běhůnková, DiS.
E-mail: behunkova@utb_cz
Tel.: 57 603 2014 
Místnost: U2/330B


Referentka pro vnější vztahy
Mgr. Jana Býmová
E-mail: bymova@utb_cz
Tel.: 57 603 2027 
Místnost: U2/330B