Studium v oblasti pedagogických věd (Učitelství odborných předmětů)

Chcete se stát učiteli na 2. stupni základních škol, středních a vyšších odborných školách? Studujte program celoživotního vzdělávání na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Otevření 5. běhu studia v oblasti pedagogických věd (Učitelství odborných předmětů) je plánováno od října 2017.

Image

Informace pro uchazeče:

 • Popis kurzu a úvodní informace ke kurzu zde
 • Seznam předmětů kurzu zde
 • Přihláška ke kurzu ve formátu DOC nebo PDF
  Přihlášku zašlete do 15. září 2017 na adresu:
  Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

  Ústav školní pedagogiky
  K rukám Bc. Davida Mezírky
  nám. T. G. Masaryka 1279
  760 01 Zlín

Informace pro 1. a 2. semestr:

 • Rozvrh výuky a termín 1. organizační schůzky bude zveřejněn v polovině září 2017.
 • Protokoly k praxím:
  - protokol o náslechu zde,
  - protokol o aktivním výstupu
  zde.
 • Okruhy pro výběr tématu závěrečné práce a seznam školitelů zde.

Informace pro 3. semestr:

 • Podklad pro zadání závěrečné práce zde.
 • Šablona pro psaní závěrečné práce zde.
 • Přihláška k závěrečným zkouškám zde.
 • Posudek vedoucího práce zde posudek oponenta zde. Oponent bude studentu přidělen.
 • Okruhy k závěrečným zkouškám zde.

Veškeré informace týkající se přihlášení studentů na zkoušky a zápočty, sylabů předmětů aj. naleznete v IS/STAG.

Garanti kurzu

Mgr. Eva Machů, Ph.D. - kontakt: tel. 576 037 462, e-mail: machu@fhs_utb_cz

Agendu průběhu studia zajišťuje na studijním oddělení p. Jitka Zapletalová - tel.: +420 57 603 2025, email: zapletalova@fhs_utb_cz