Výzkumné zaměření

Zaměření CV FHS se odvíjí od témat řešených v rámci výzkumných projektů (GA ČR aj.) a souvisí se specializací řešitele či řešitelského týmu nebo výzkumného zaměření pracovníků CV FHS. Zejména se jedná o tři výzkumná pole:

  • Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých
  • Autoregulace osob v institucionální péči
  • Aktéři, diskursy a procesy vzdělávání dospělých a mezigeneračního učení