Akademický rok 2017/2018

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Studentská vědecká síla pro akademický rok 2017/2018

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Pro vynikající studenty je možnost po konkurzu získat placenou pozici na jednotlivých ústavech/centrech fakulty pod názvem Studentská vědecká síla. Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/01/2016 a jejích přílohách (přihláška ke stažení zde).

Termín doručení přihlášky: 15. 9. 2017 do 12 hodin
Zodpovědná osoba: Věra Pospíšilíková (vpospisilikova@utb_cz)
místo doručení: místnost č. 233, budova U2

Datum konání komise: 20. 9. 2017 od 15 hodin
místnost č. 237, budova U2

V případě zájmu o tuto pozici, kontaktujte také ředitele svého ústavu a zajistěte si souhlas s podáním přihlášky.

Těšíme se na všechny studenty, kteří májí zájem si vyzkoušet vědecko-výzkumnou činnost!

Po přijetí přihlášek budou e-mailem zaslány doplňující informace.

Informace ke stažení zde