Akademický rok 2017/2018

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Pro vynikající studenty je možnost po konkurzu získat placenou pozici na jednotlivých ústavech/centrech fakulty pod názvem Studentská vědecká síla. Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/01/2016 a jejích přílohách.

Pozice SVS v akademickém roce 2017/2018

ústav studenti na pozici SVS
Ústav moderních jazyků a literatur Vanda Dospíšilová
Eva Škraňková
Ústav pedagogických věd Bc. Nikola Kovářová
Bc. Nikol Tomšejová
Ústav školní pedagogiky Bc. Beáta Deutscherová
Bc. Marta Koutníková
Ústav zdravotnických věd Alena Škrobáková