Členové Vědecké rady FHS

 

Předsedkyně
1. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. UTB ve Zlíně
Tajemnice
2. doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. UTB ve Zlíně
Interní členové
3. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. UTB ve Zlíně
4. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. UTB ve Zlíně
5. prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. UTB ve Zlíně
6. Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. UTB ve Zlíně
7. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. UTB ve Zlíně
8. prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.  UTB ve Zlíně
9. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. UTB ve Zlíně
10. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. UTB ve Zlíně
11. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. UTB ve Zlíně
Externí členové 
12. doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice 

13. doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

14. doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. Masarykova univerzita
15. prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Masarykova univerzita
16. doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Univerzita Pardubice

18. prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

19. prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
20. doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
21. doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. Masarykova univerzita
22. doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Technická univerzita v Liberci

23. prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

Univerzita Karlova

Stálí hosté
  Ing. Jitka Jašková UTB ve Zlíně
  PhDr. Anna Krátká, Ph.D. UTB ve Zlíně
  PhDr. Jana Semotamová UTB ve Zlíně
  Mgr. Libor Marek, Ph.D. UTB ve Zlíně