Členové Vědecké rady FHS

 

Předsedkyně
1. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. UTB ve Zlíně
Tajemnice
2. doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. UTB ve Zlíně
Interní členové
3. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. UTB ve Zlíně
4. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. UTB ve Zlíně
5. prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. UTB ve Zlíně
6. Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. UTB ve Zlíně
7. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. UTB ve Zlíně
8. prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.  UTB ve Zlíně
9. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. UTB ve Zlíně
10. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. UTB ve Zlíně
11. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. UTB ve Zlíně
Externí členové 
12. doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice 

13. doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

14. doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. Masarykova univerzita Brno
15. prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Masarykova univerzita Brno
16. doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Zlatuše Mihalová

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

18. prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Univerzita Pardubice

19. prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita Brno

20. prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.  
21. doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. Univerzita v Hradci Králové
22. doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. Masarykova univerzita Brno
23. doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Technická univerzita v Liberci

24. prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

Univerzita Karlova v Praze

Stálí hosté
25. Ing. Jitka Jašková UTB ve Zlíně
26. PhDr. Anna Krátká, Ph.D. UTB ve Zlíně
27. Mgr. Dagmar Machová, Ph.D. UTB ve Zlíně
28. Mgr. Libor Marek, Ph.D. UTB ve Zlíně