Členové Vědecké rady FHS

 

Předsedkyně
1. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. UTB ve Zlíně
Tajemnice
2. -  
Interní členové
3. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. UTB ve Zlíně
4. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. UTB ve Zlíně
5. prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. UTB ve Zlíně
6. Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. UTB ve Zlíně
7. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. UTB ve Zlíně
8. prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.  UTB ve Zlíně
9. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. UTB ve Zlíně
10. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. UTB ve Zlíně
11. doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. UTB ve Zlíně
12. doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. UTB ve Zlíně
Externí členové 
13. doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice 

14. doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

15. doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. Masarykova univerzita
16. prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Masarykova univerzita
17. doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Univerzita Pardubice

19. prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

20. prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
21. doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
22. doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. Masarykova univerzita
23. doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Technická univerzita v Liberci

24. prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

Univerzita Karlova

Stálí hosté
  Ing. Adam Cejpek UTB ve Zlíně
  PhDr. Anna Krátká, Ph.D. UTB ve Zlíně
  PhDr. Jana Semotamová UTB ve Zlíně
  Mgr. Libor Marek, Ph.D. UTB ve Zlíně