OD ZAČÁTEČNÍKA K MENTOROVI (podpůrné strategie vzdělávání učitelů ve Zlínském regionu)

 

                                                  Fond vzdělávací politiky MŠMT

logo.jpg

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Projekt reaguje na potřeby Zlínského regionu v oblasti podpůrných strategií směřujících k celoživotnímu vzdělávání a ke kariérnímu růstu pedagogických pracovníků. Cílovou skupinou jsou začínající učitelé (novice) na základních, středních a v mateřských školách, dále učitelé - pokročilí začátečníci (advanced beginners), učitelé kvalifikovaní (competent) a učitelé experti (proficient), ze kterých mohou být kvalitní mentoři začínajících učitelů. Pro tyto cílové skupiny projekt nabízí kurzy v tzv. vzdělávacích aktivitách (modulech).

V projektu jsou vytvořeny strategie na síťování škol, které do spolupráce vstoupí, a z této struktury bude podpořena a doplněna i sít' škol, které kooperují s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně při zabezpečování odbomých pedagogických praxí studentů. Projekt také představí model síťování absolventů fakulty, kteří v procesu svého dalšího vzdělávání budou vstupovat do jednotlivých vzdělávacích aktivit dle své potřeby a stupně vývoje v učitelské profesi. Pro všechny moduly budou připraveny výukové materiály. Projekt je specificky zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v malotřídních školách, které jsou často opomíjeny, ale zahrnuje také učitele v městských školách.

Video - představení projektu

VZDĚLÁVACÍ MODULY

 1. Podpora adaptace začínajícího učitele v podmínkách školy.
 2. Podpora týmové práce v učitelském sboru.
 3. Podpora projektové a kooperativní výuky v mateřských, základních a středních školách Zlínského regionu.
 4. Specifické didaktické možnosti práce v malotřídních školách.
 5. Možnosti práce s portfoliem učitele.
 6. Reflektivní techniky činnosti učitele. Autoregulace.
 7. Evaluační a autoevaluační strategie práce učitele v mateřských, základních a středních školách Zlínského regionu.
 8. Podpora prezentace vlastní práce a didaktických strategií v cizím jazyce.
 9. Síťování škol a příprava „cvičných“ učitelů zaměřená na podporu pedagogických praxí studentů UTB.
 10. Příprava odborníka – mentora.
 11. Analýza práce učitele s nemocnými dětmi.
 12. Metody a možnosti zpracování dat získaných v procesu evaluace v mateřských, základních a středních školách Zlínského regionu.
 13. Jak přípravit kvalitní pedagogický projekt?
 14. Rozvoj strategií na zlepšování paměťových schopností učitele.
 15. Práce učitele s dětmi se specifickými poruchami učení.
 16. Strategie školy při rozvíjení spolupráce s rodiči

Anotace modulů s návratkou

Realizace vzdělávacích modulů 2015

Video - představení modulů

Výstupy projektu MŠMT

ŘEŠITELÉ PROJEKTU

Odborný garant projektu:

 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
 • Konzultační hodiny vyhrazené pro projekt: Pondělí 17:00 - 18:00, U10/420C

 

Hlavní řešitel projektu projektu:

 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
 • Konzultační hodiny vyhrazené pro projekt: Středa 12:00 – 13:00, U2/233

 

Spoluřešitelé – akademičtí pracovníci:

 • Mgr. Vladimíra Fonfárová
 • prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
 • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.
 • Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.
 • Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. Jana Krajcarová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
 • doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. 
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
 • Mgr. Eva Machů, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
 • Mgr. Dagmar Moravčíková
 • Mgr. Hana Navrátilová
 • Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
 • PhDr. Petr Snopek, DiS.
 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.


Lektoři:

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Hana Horská, CSc.
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.


Oponenti studijních opor:

 • PaedDr. Lucia Ficová, PhD.
 • PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.

Administrátor projektu:

 • Ing. Blanka Hendrychová

  

 Finanční manažer projektu:

 • Ing. Adam Cejpek

  

 Správce rozpočtu:

 • Ing. Jitka Jašková

  

 Propagátor projektu:

 • Bc. Martina Běhůnková, DiS.

 

Podatelna, zpracovatel cestovních příkazů:

 • Renata Kašíková

 

Zpracovatel elektronických publikací, IT:

 • Ing. David Vávra/ Ing. Jan Kolek