Předcházení šoku z reality

logo.jpg

Fond vzdělávací politiky MŠMT

Projekt "Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu" v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 podporuje zvyšování kvality vzdělávání, nové metody hodnocení škol i inovace ve vzdělávání.

Projekt podporuje zvyšování kvality učitelské vysokoškolské přípravy na Fakultě humanitních studií, vytváří podporu pro studenty, aby neodcházeli mimo školský sektor a také připravuje učitele na tzv. adaptační fázi, která bude následně probíhat v mateřské nebo základní škole. Podporu práce tzv. fakultních učitelů (učitelé, kteří vstupují do odborné přípravy učitelů v oblasti jednotlivých typů praxí) projekt vytváří prostor pro přípravu fakultních mentorů - tzv. cvičných učitelů, a tím vytváří základ pro prevenci syndromu vyhoření jak u učitelů, tak u studentů učitelství.

V posledních letech klesá zájem o učitelskou profesi. Absolventi vysokých škol odcházejí pracovat do institucí mimo školský sektor, což je nebezpečný ukazatel kvality vzdělávání na vysokých školách, ale následně se tím také snižuje kvalita na jiných stupních škol. Výzkumy posledních let ukazují na problém, který lze označit jako šok z reality. Tento fenomén se dotýká nejen začínajících učitelů, ale také i studentů, kteří nastupují na praxi v období svého pregraduálního studia.

Šok z reality působí ve třech oblastech - somatické, emoční a kognitivní. Somatická se projevuje fyzickým selháním (bolesti hlavy, únava), emoční (stres) ve ztrátě zájmu o profesi učitele a v kognitivní oblasti nepochopením problémů, které přináší současná doba. Fakulta humativních studií proto přichází s projektem vytvoření intervenčních programů jak pro mentory (fakultní učitele), tak pro studenty, především prostřednictvím modelu nového pojetí odborných praxí. Díky projektu tak bude podpořeno propojení teorie a praxe přímo ve vzdělávacích institucích.

V souvislosti se změnami, které přináší školní systém v ČR, je nutné také pokračovat v podpoře reflexivních strategií a spolupráce s učiteli, především mateřských a základních škol. Tato oblast předchází selhání v kognitivní oblasti u budoucích učitelů.

Za nejzávažnější problémy studenti a učitelé v současné době považují:

  • Nepřipravenost pro didaktickou práci s dětmi od 2 let.
  • Nepřipravenost pro didaktickou práci s dětmi od 5 let (v souvislosti se zavedením povinné školní docházky od 1. 9. 2017 pro tuto věkovou kategorii).
  • Nedostatek teoretických vědomostí pro práci se studenty v procesu odborné praxe.
  • Nedostatek kvalitní odborné literatury zaměřené na didaktickou, edukační, ale také pediatrickou přípravu studentů.
  • Nedostatek intervenčních strategií pro práci s rodiči dětí jak v mateřské, tak v základní škole.

Fakulta humanitních studií reaguje na výzvy praxe zpracováním předloženého projektu, který plánuje realizovat po dobu 3 let, tj. v letech 2017-2019. V rámci realizace projektu je cílem i angažování zahraničních odborníků s možnou spoluprací v budoucnu a také za účelem výměny zkušeností při zpracování a následném zavádění intervenčních programů do praxe mateřských a základních škol.

Seznam zakoupené literatury v roce 2017

Odkaz na publikace vydané z projektu (nutné přihlášení)