SVOČ 2017/2018

Vyhlášení IX. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Milí studenti,

dovolujeme si vás informovat o možnosti zapojení se do Studentské vědecké a odborné činnosti v tomto akademickém roce 2017/2018!

Studentská vědecká a odborná činnost je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a skýtá možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní a obhajobu bakalářské či diplomové práce.

Důležité termíny:

  • Přihláška:                                          do 20. října 2017
    (podat garantovi oblasti SVOČ)
  • Zpráva o výsledcích řešení SVOČ:       do 9. dubna 2018
    (odevzdat garantovi oblasti SVOČ)
  • Obhajoba SVOČ pro oblast Pedagogika: 25. dubna 2018 od 13 h., U18/místnost 316
  • Obhajoba SVOČ pro oblast Zdravotnické nelékařské obory: 2. května 2018 od 11 h., U18/místnost 606

Témata SVOČ 2017/2018 a garanti oblastí SVOČ

Další informace o SVOČ naleznete ve směrnici SD/08/2014 a jejím dodatku.
Příloha č. 1 směrnice SD/08/2014 (přihláška)
Příloha č. 2 směrnice SD/08/2014 (zpráva o výsledcích řešení)

Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková
referentka pro tvůrčí činnost
budova U2, místnost 233
e-mail: vpospisilikova@utb_cz
tel. 576 03 2023

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ZÁJEMCE!

Propagační leták ke stažení

SVOČ práce - šablona
Posudek vedoucího / oponenta práce SVOČ