Orientace výzkumných témat excelence na FHS UTB ve Zlíně

Oblasti výzkumu:

1. Pedagogika

    Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých.

    Profesní kariéra akademických pracovníků na univerzitě.

    Sociokulturní diverzita ve vzdělávání.

    Proměny dítěte, dětství a profesionalizace učitelství.

    Aktéři, diskursy a procesy vzdělávání dospělých a mezigenerační učení.

2. Anglická a německá filologie

    Pluralismus v literatuře a kultuře.

    Stereotypy a strategie v diskursu.

3. Nelékařské zdravotnické obory

    Multidisciplinární přístupy v prevenci, diagnostice, terapii, ošetřování a poradenství

    u  chronicky a onkologicky nemocných.