Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na pozici Studentská vědecká síla pro akademický rok 2017/2018 pro Centrum výzkumu FHS a Ústav zdravotnických věd

Jedná se o podporu talentovaných studentů prezenčního studia v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Nabízené pozice:

  • Centrum výzkumu FHS – 3 místa
  • Ústav zdravotnických věd – 1 místo

Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/01/2016 a jejích přílohách (přihláška ke stažení zde).

Termín doručení přihlášky: 20. 10. 2017 do 12 hodin
Zodpovědná osoba, místo doručení: Věra Pospíšilíková, místnost č. 233
budova U2 (vpospisilikova@utb_cz)
Datum konání komise: 24. 10. 2017 od 15.30 hodin
místnost č. 422c, budova U10


V případě zájmu o tuto pozici, kontaktujte také ředitele ústavu, na který se hlásíte a zajistěte si souhlas s podáním přihlášky (podpis na přihlášce).

Těšíme se na všechny studenty, kteří mají zájem si vyzkoušet vědecko-výzkumnou činnost.

Po přijetí přihlášek budou emailem zaslány doplňující informace o termínu konkurzu.

Informace ke stažení zde.