Fakulta humanitních studií

E-přihláška
Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!

Image

www.utb.cz/fhs/o-fakulte/smernice-k-prijimacimu-rizeni

Aktuality

14. 04. 2014

Hodnocení kvality výuky

Vážené studentky, vážení studenti, opět se na vás obracíme se žádostí o vaše AKTIVNÍ zapojení do hodnocení kvality výuky předmětů, které...

18. 03. 2014

Ukončení posledních ročníků a SZZ v akademickém roce 2013/2014

Podrobné pokyny ke kontrole studijních výsledků, ukončení posledních ročníků a ke státním závěrečným zkouškám naleznete ve Směrnici děkanky...