Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Fakt Hustý Studium - video

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!
 Aktualita.png

Aktuality

23. 03. 2015

JUNIOR UNIVERZITA a nově JUNIOR-SENIOR UNIVERZITA 2015 jsou tady!

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně pořádá další, v pořadí již 3. ročník, oblíbené prázdninové akce Junior Univerzita pro děti ve věku...

23. 03. 2015

Studentky ÚZV na Zlínském očním festivalu kazuistiky

V pátek 20. března se studentky Ústavu zdravotnických věd FHS zúčastnily 8. ročníku Zlínského očního festivalu kazuistiky, který již...

18. 03. 2015

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na studentské mobility 2015/2016

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na studijní a pracovní pobyty pro akademický rok 2015/2016. Studenti uvedeni níže splnili veškeré...

10. 03. 2015

TERMÍNY ZKOUŠEK LS 2015 - Cambridge English ve Zlíně

FHS ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K., připravila pro studenty VŠ i SŠ zkoušky Cambridge English s místem konání přímo na UTB ve Zlíně.

09. 03. 2015

Ukončení posledních ročníků a státní závěrečné zkoušky

Podrobné pokyny ke kontrole studijních výsledků, ukončení posledních ročníků a ke státním závěrečným zkouškám naleznete ve Směrnici děkanky...

05. 03. 2015

SHOW-OFF/ZEIG DICH 2015

5. ročník celouniverzitní soutěže Show-off / Zeig dich je opět tady! Bude se konat 16. 4. 2015.