Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Fakt Hustý Studium - video

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!

Aktualita_26.9.2016.png

Aktuality

26. 09. 2016

nepřítomnost děkanky

22. 09. 2016

Změna úředních hodin studijního oddělení

V úterý 27. 9. 2016 je studijní oddělení otevřeno: 8:00 - 10:00 hodin a 12:30 - 14:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

22. 09. 2016

Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na pozici Studentská vědecká síla pro akademický rok 2016/2017 pro Centrum výzkumu FHS a Ústav...

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu...

16. 09. 2016

Writing Challenge – How English Matters for My Life

Centrum jazykového vzdělávání vyhlašuje u příležitosti oslav 10. výročí založení Fakulty humanitních studií na UTB ve Zlíně soutěž o...

12. 09. 2016

Seznam předmětů, které pro malý zájem nebudou v zimním semestru 2016/2017 realizovány

Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, bez administrativního poplatku.