Čeho jsme dosáhli?

 • Prestižní certifikát Diploma Supplement Label od Evropské komise, který zvyšuje status univerzity mezi ostatními evropskými školami
 • Partnerské smlouvy s kvalitními zahraničními univerzitami umožňující studentům i zaměstnancům získat zkušenosti na mezinárodní úrovni
 • Jedinečná nabídka kurzu Microeconomics of Competitiveness, který byl vyvinut na Harvard Business School (Boston, USA) profesorem M. E. Porterem a jeho týmem
 • Studenti se v širokém měřítku uplatňují ve významných českých i zahraničních firmách
 • Realizace projektu Nadaní studenti, v němž se nejlepší studenti uplatňují jako stážisté v partnerských firmách, pro které zpracovávají materiály dle individuálních požadavků podnikatelského sektoru
 • Spolupráce s významnými průmyslovými partnery na regionální i celorepublikové úrovni - Moravský peněžní ústav; Slovácké strojírny, a. s.; Barum Continental spol. s. r. o.; Baťa, a. s.; Gumotex Břeclav, a. s.; Greiner packing Slušovice, s. r. o.; HP Tronic spol s. r. o.; Mitas, a. s. a další
 • Spolupráce s řadou klastrů v ČR i zahraničí - Plastikářský klastr; Družstvo Omnipack; Envicrack, s.r.o.; Clusterland Oberősterreich GmbH na různých projektech (např. zpracování finančního i nefinančního benchmarkingu pro klastry; zpracování analýzy potřeb plastikářského průmyslu; vyhodnocení ekonomických dopadů realizace projektu)
 • Dlouholetá spolupráce s Krajským úřadem (např. zpracování analýzy zdravotnické péče ve Zlínském kraji, zpracování metodiky hodnocení Inovační firma roku Zlínského kraje)
 • CAEV je členem Národní klastrové asociace, probíhá spolupráce s CzechInvestem, Enterprise Europe Network
 • Průběžné vypracovávání případových studií konkurence pro řadu firem v ČR, případové studie týkající se optimalizace výroby, podnikových procesů, informačních systémů a metodiky průmyslového inženýrství
 • Spolupráce s řadou podniků při zadávání bakalářských i diplomových prací
 • Řešení řady vědecko-výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou ČR
 • Řešení řady projektů financovaných z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Ústav tělesné výchovy ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací vyvinul revoluční invalidní vozík pro aktivní sportování, který získal kromě řady mezinárodních ocenění, také nově i investora (Pars Komponenty, s. r. o.)
 • Realizace vzdělávacích kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku