Co nabízíme?

 • Vypracování analýz, studií a rešerší dle individuálního zadání
  • makroekonomický vývoj společnosti a ekonomické prostředí ČR
  • finanční řízení a výkonnost podniku, implementace konceptů a nástrojů pro řízení výkonnosti (BSC, EVA, procesní řízení podniku, controlling a další), oblast bankovnictví a pojišťovnictví, implementace mezinárodních účetních standardů, obchodování na kapitálových trzích, řízení devizových rizik
  • marketingový výzkum, nové marketingové trendy, řízení vztahů se zákazníky, návrhy etických kodexů, projekty motivace a personálního řízení
  • diagnostikace stavu konkurenceschopnosti, modelování a plánování materiálových toků, aplikace metod průmyslového inženýrství
  • zpracování programů a strategií rozvoje obcí, měst a regionů; demografické a regionální analýzy
  • statistické zpracování dat, vyhodnocování dotazníkových šetření, statistické řízení jakosti.
 • Spolupráce s Centrem aplikovaného ekonomického výzkumu v oblastech měření výkonnosti podniků a klastrů, managementu ve zdravotnictví, společenské odpovědnosti firem, využití benchmarkingu a znalostního managementu pro řízení organizací
 • Pořádání mezinárodních i národních konferencí (např. Baťův odkaz Evropě - zodpovědné inovace; Národní klastrová konference; Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky atd.)
 • Odborné poradenství
 • Zprostředkování praxí a stáží
 • Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Podnikového vzdělávání a Celoživotního vzdělávání (vzdělávací programy kopírující akreditované studijní programy)