Fakulta aplikované informatiky

Nosnými směry vědecko-výzkumné práce Fakulty aplikované informatiky jsou moderní metody teorie automatického řízení, monitorování a řízení technologických procesů, měřicí technika, metody umělé inteligence, informační technologie, softwarové inženýrství, matematické modelování technologických procesů. Ve všech těchto oblastech nabízí fakulta odbornou spolupráci s experty v oboru.

Více o spolupráci s praxí

Kontakt:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Tel.: +420 57 603 5254
E-mail: vasek@fai_utb_cz