Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií se zaměřuje na vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti humanitních věd, a to zejména v pedagogice, vybraných zdravotnických vědách, cizích jazycích a dalších společenských vědách.

Více o spolupráci s praxí
 
Kontakt:
Mgr. Anna Krátká Ph.D.
Tel.: +420 57 603 8162
E-mail: kratka@fhs_utb_cz