Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací své aktivity soustřeďuje na oblast praktického designu, propagace a výzkum marketingové a interkulturní komunikace. Spolupráci s komerčním sektorem standardně rozvíjí v marketingovém výzkumu, zpracování komunikačních strategií, tvorbě audiovizuálních snímků a propagačních spotů, zpracování studií a analýz (realizace modelů a vzorů) v oblasti prostorové tvorby, designu skla či průmyslového designu, grafickém zpracování propagačních materiálů.

Více o spolupráci s praxí

Kontakt:
Ing. Mgr. Olga Jurášková Ph.D.
Tel.: +420 57 603 4435
E-mail: ojuraskova@fmk_utb_cz