Fakulta technologická

Fakulta technologická nabízí možnost spolupráce s podniky v oblastech polymerních materiálů, materiálového inženýrství, ochrany životního prostředí, chemie a technologie potravin, kosmetiky, detergentů a tuků. V uvedených směrech výzkumu nabízí např. kompletní servis při charakterizaci hodnocení vlastností materiálů, přípravu zkušebních vzorků, vývoj metod pro lékařské, farmaceutické a další aplikace, konzultační činnost při řešení technologických, jakostních inovačních problémů v potravinářském průmyslu atd.

Více o spolupráci naleznete zde.

Kontakt:
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Tel.: + 420 57 603 1345
E-mail: cermak@ft_utb_cz