Odborné zaměření FaME

  • vzdělávání v širokém spektru teoretických i praktických předmětů dle specializace v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • odborná příprava pro práci v průmyslových, obchodních a finančních společnostech,
  • expertní a poradenské činnosti v oblasti ekonomiky i regionálního a municipálního rozvoje,
  • výzkum zvýšení konkurenceschopnosti ve spolupráci s podniky a institucemi v regionu,
  • vytváření zázemí pro rozvoj klastrů a klastrových iniciativ.

Kontakt: Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

E-mail: tomancova@fame_utb_cz
Telefon: +420 57 603 8009, +420 724 434 564
Místnost: U2/303