Projekt Perspektiva

Fakulta managementu a ekonomiky se ve spolupráci s podniky a organizacemi zaměřuje na zpracovávání analýz, studií a rešerší, např. v následujících oblastech – finanční řízení a výkonnost podniku, implementace mezinárodních účetních standardů, diagnostika stavu konkurenceschopnosti, modelování a plánování materiálových toků, aplikace metod průmyslového inženýrství, marketingový výzkum, zpracování strategií rozvoje obcí, měst a regionů, demografické a regionální analýzy, měření výkonnosti podniků a klastrů, využití benchmarkingu pro řízení organizací.

Kompletní nabídka spolupráce ke stažení zde