Spolupráce s fakultami

Všechny fakulty univerzity intenzivně spolupracují s firmami po celé České republice. Spolupráce probíhá ve všech oblastech, na něž se orientuje výuka na fakultách, a má mnoho forem, například smluvní výzkum dle konkrétních požadavků, společné projekty výzkumu, vývoje a inovací s podniky, řešení technických a technologických problémů praxe, zpracování analýz a odborných studií, poradenská a konzultační činnost, odborná školení a další. Do spolupráce s praxí se často zapojují i naši studenti.