Univerzitní institut

V oblasti vědy a aplikovaného výzkumu se Univerzitní institut zaměřuje na:
  • přípravu projektů a koordinaci činností směřujících k založení a provozování podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnických parků,
  • budování klastrů firem,
  • podporu tvůrčích a inovačních aktivit.

Vědecko-výzkumná činnost Univerzitního institutu v rámci Centra polymerních systémů je rozdělena do dvou výzkumných programů, a to Pokročilé zpracování progresivních polymerních systémů a Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů. V rámci těchto programů lze s firmami řešit společné projekty výzkumu a vývoje, zpracovávat analýzy a odborné studie, optimalizovat technologické procesy, poskytovat poradenskou a konzultační činnost.

Přehled spolupráce s praxí
Webové stránky UNI 

Kontakt:
Univerzitní institut
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Tel.: +420 576 038 040
E-mail: saha@utb_cz