Můžu studovat jako senior?

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Nabídka kurzů pro akademický rok 2017/2018

Přehled kurzů připravovaných pro akademický rok 2017/2018

Člověk, stát a právo

Jazykový kurz/Angličtina

Základy práce s počítačem

Základy psychologie

Digitální fotografie zábavnou formou

Aktuální otázky ochrany obyvatelstva

Pokyny k přihlášce

Podmínky pro studium U3V v Uh. Hradišti 2017-2018

Přihláška

Přihláška Uh. Hradiště 2017-2018


Realizované kurzy v akademickém roce 2016 – 2017 v Uherském Hradišti

 Kurz: Člověk, stát a právo
Přednášející: JUDr. Libor Šnédar
Učebna: UH1 - E
Výuka:

středa – lichý týden,9:00-11:30 hod.

Kurz: Angličtina
Přednášející: Mgr. Jiřina Velebová
Učebna: zasedací místnost FLKŘ UH - 1
Výuka: čtvrtek – sudý týden
  začátečníci - 12:30 - 14:00 hod.
  mírně pokročilí - 14:30 - 16:00 hod.
  pokročilí - 16:00 - 17:30 hod.

 

Kontakt:

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání :

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.                          
místnost: UH1/1.12b  
tel.: +420 57 603 2094                       
mobil: +420 733 690 553                      
e-mail: mtomastik@utb_cz (mtomastik@flkr_utb_cz)

referát proděkana pro vnější vztahy a CŽV:

Mgr. Hana Korecká                                          
místnost: UH1/1.13
tel.: +420 57 603 8070                                            
e-mail: korecka@utb_cz (korecka@flkr_utb_cz)