Můžu studovat jako senior?

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Realizované kurzy v akademickém roce 2017/2018

Základy práce s počítačem

Přednášející Ing. Jakub Rak, Ph.D., Ing. Petr Svoboda
Učebna KM1
Výuka úterý lichý týden, 10:00 - 12:00

Digitální fotografie zábavnou formou

Přednášející Petr Sitník
Učebna 2.12
Výuka úterý sudý týden, 15:00 - 17:00

Člověk stát a právo

Přednášející JUDr. Libor Šnédar
Učebna UH1 - E
Výuka středa lichý týden, 9:00 - 11:00

Základy psychologie

Přednášející Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.
Učebna UH1 - C
Výuka čtvrtek sudý týden, 15:00 - 17:00

Jazykový kurz/Angličtina

Přednášející Mgr. Jana Šnédarová
Učebna zasedací místnost FLKŘ
Výuka čtvrtek sudý týden
  1. skupina   8:30 - 10:30
  2. skupina 10:30 - 12:30
  3. skupina 13:00 - 15:00

Nabídka kurzů pro akademický rok 2017/2018

Přehled kurzů připravovaných pro akademický rok 2017/2018

Člověk, stát a právo

Jazykový kurz/Angličtina

Základy práce s počítačem

Základy psychologie

Digitální fotografie zábavnou formou

Aktuální otázky ochrany obyvatelstva

Pokyny k přihlášce

Podmínky pro studium U3V v Uh. Hradišti 2017-2018

Přihláška

Přihláška Uh. Hradiště 2017-2018


Realizované kurzy v akademickém roce 2016 – 2017 v Uherském Hradišti

 Kurz: Člověk, stát a právo
Přednášející: JUDr. Libor Šnédar
Učebna: UH1 - E
Výuka:

středa – lichý týden,9:00-11:30 hod.

Kurz: Angličtina
Přednášející: Mgr. Jiřina Velebová
Učebna: zasedací místnost FLKŘ UH - 1
Výuka: čtvrtek – sudý týden
  začátečníci - 12:30 - 14:00 hod.
  mírně pokročilí - 14:30 - 16:00 hod.
  pokročilí - 16:00 - 17:30 hod.

 

Kontakt:

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání :

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.                          
místnost: UH1/1.12b  
tel.: +420 57 603 2094                       
mobil: +420 733 690 553                      
e-mail: mtomastik@utb_cz (mtomastik@flkr_utb_cz)

referát proděkana pro vnější vztahy a CŽV:

Mgr. Hana Korecká                                          
místnost: UH1/1.13
tel.: +420 57 603 8070                                            
e-mail: korecka@utb_cz (korecka@flkr_utb_cz)