Kurz českého jazyka pro cizince

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí intenzivní dvousemestrální Kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci svého programu celoživotního vzdělávání. Kurz probíhá v sídle fakulty v Uherském Hradišti.

Kurz je určen ke zvládnutí českého jazyka pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice. Cílem kurzu je příprava studentů ke studiu na vysoké škole tak, aby mohli studovat studijní programy v českém jazyce. Cílem je seznámit studenty i s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je vedena zkušenými pedagogy.

Zájemci o kurz češtiny pro cizince si musí sami vyřídit vstupní vízum na české ambasádě ve své vlasti „vízum k pobytu nad 90 dní“. Více informací zde

 

Charakteristika kurzu:

  • Kurz probíhá každý pracovní den 5 vyučovacích hodin.

  • Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 účastníků.

  • Student obdrží studijní materiály.

  • Student se může účastnit různých společenských akcí pořádaných mezinárodním oddělením UTB.

  • Pomoc Univerzity při získávání víz.

  • Student může využívat ubytovací služby a menzy.

  • Výhodou je studium v malebné metropoli Slovácka a poloha výuky je blízko centra města.

Proděkan  pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání:

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.                          
místnost: UH1/1.12b  
tel.: +420 57 603 2094                       
mobil: +420 733 690 553                      
e-mail: mtomastik@flkr_utb_cz; prodekan-czv@flkr_utb_cz;

prodekan-mezinarodni@flkr_utb_cz