Chci studovat v zahraničí

xchange_banner_271x122.png

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž.

Nejrozšířenějším programem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci v zemi zapojené do programu LLP je Erasmus+, mezi jehož aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, zavádění Evropského kreditního systému (ECTS) apod.

Studijní pobyty

Erasmus+

Freemovers

AIA

Aktion Česká republika - Rakousko

CEEPUS

Fulbrightova stipendia

Norské fondy a fondy EHP

SCIEX

Ostatní

Pracovní stáže

Freemovers

Erasmus+

Leonardo da Vinci

AIESEC

IAESTE

Ostatní