Disciplinární komise

Složení disciplinární komise FLKŘ (od 2. 1. 2017):

předseda:    JUDr. Pavel Mauer

členové:       JUDr. Jaromír Maňásek

                      RNDr. Zdeněk Šafařík

                      Bc. Ladislav Bulant - student

                      Jarmila Machová - studentka

                      Daniel Vlasák - student