Doplňovací volby zástupců studentů do AS FLKŘ pro funkční období 2015-2018 (konání voleb - září/říjen 2017)

Organizační pokyny a informace o volbách

Návrhový lístek doplňovací volby

Aktualizovaná kandidátní listina ze dne 12. 10. 2017

Kandidátní listina