Kandidátní listina pro doplňovací volby zástupce studentů do AS FLKŘ

Aktualizovaná kandidátní listina ze dne 12. 10. 2017

Kandidátní listina