Kolegium děkana

Členové kolegia děkana:

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Ing. et. Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Ing. Martin Hart, Ph.D.

Ing. Alena Procházková

JUDr. Pavel Mauer