Kontaktní údaje

16574-P1030750.JPG

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště 
Česká republika

tel.: +420 57-603-2080
e-mail:   dekanat@flkr_utb_cz (skybova@flkr_utb_cz)
website: http://www.utb.cz/flkr
IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521  

Bankovní spojení: č. ú. 27-1925270277/0100  

Děkan
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc
.                                    
místnost: UH1/1.17                                            
tel.: +420 57 603 2081                                            
mobil: +420 602 785 724
e-mail:
dostal@flkr_utb_cz ; dekan@flkr_utb_cz

Sekretariát děkana                                                 
Bc. Eva Skýbová                                              
místnost: UH1/1.15                                             
tel.: +420 57 603 2080                                              
mobil: +420 724 646 726
e-mail:
skybova@flkr_utb_cz

Tajemník
Ing. Alena Procházková                       
místnost: UH1/1.18                      
tel.: +420 57 603 2082                      
mobil: +420 739 245 255
e-mail:
prochazkova@flkr_utb_cz ; tajemnik@flkr_utb_cz

Proděkanka pro pedagogickou činnost                                              
Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.                                    
místnost: UH1/1.12a                                            
tel.: +420 57 603 8059                                           
 mobil: +420 734 359 370
e-mail: vargova@flkr_utb_czprodekan-pedagogika@flkr_utb_cz

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání                                
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.                                          
místnost: UH1/1.12b
tel.: +420 57 603 2094                                           
mobil: +420 733 690 553
e-mail:
mtomastik@flkr_utb_cz; prodekan-czv@flkr_utb_cz; prodekan-mezinarodni@flkr_utb_cz

Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.      
                                    
místnost: UH1/1.17                                            
tel: +420 57 603 2083
e-mail: tuckova@flkr_utb_cz  ; prodekan-vedavyzkum@flkr_utb_cz

Předseda Akademického senátu FLKŘ                      
JUDr. Pavel Mauer

tel: +420 57 603 057                                                                                                             

mobil: +420 739 329 954  
e-mail: mauer@flkr_utb_cz 


Studijní oddělení 

Vedoucí studijního oddělení                       
Ing. Věra Halabalová, Ph.D.

místnost: UH1/1.19A                     
 tel.: +420 57 603 2087                                          
mobil: +420 724 646 713                    
e-mail:
halabalova@flkr_utb_cz

Referentka                         
Ing. Andrea Frýzová
místnost: UH1/1.19B                      
tel.: +420 57 603 8075                       
e-mail:
fryzova@flkr_utb_cz