Neotevřené předměty v letním semestru 2017/2018

Seznam předmětů, u kterých nebude výuka v letním semestru akad. roku 2017/2018 realizována v důsledku malého počtu přihlášených studentů:

AUM/ L2CSZ – Statistické zpracování dat

LUOO/ L4CTP – Technologie chemického průmyslu a jaderně-energetických zařízení

LUKR/ L2ERP – Řízení rizik v podniku

LUEB / L4EZR - Zdroje rizik v chemickém průmyslu a jaderné energetice

LUEB / LBRR1 – Ruština I

AUM/ LACSZ – Statistické zpracování dat

LULO / LBCLG – Logistika

LUOO / LBCTP - Technologie chemického průmyslu a jaderně-energetických zařízení

LUOO / L8BRI – Zdroje rizik v chemickém a těžebním průmyslu a jaderné energetice

Studentům budou studijním oddělením nahrazeny neakceptované předměty jinými předměty, na nichž jsou volná místa, a to bez úhrady za administrativně správní úkony.