Nová vnitřní norma týkající se ukončení studia a SZZ v akademickém roce 2017/2018

Na webu FLKŘ je zveřejněna nová vnitřní norma - pokyn děkana, týkající se ukončení studia studentů posledních ročníků a státních závěrečných zkoušek v AR 2017/2018.

Pokyn naleznete zde: PD/02/2018