PD/05/2017 Pokyn děkana k ukončení studia v akademickém roce 2016/2017 pro studenty posledních ročníků a státní závěrečné zkoušky

PD_05_2017 k ukončení studia v AR 2016_17 a SZZ