Rada studijních programů

Rada studijních programů (od 1. 12. 2016)

předseda:      prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

členové:        prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

                     Ing. Martin Hart, Ph.D.

                     prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D.

                     Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

                     doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

                     JUDr. Pavel Mauer

                     doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. 

                     doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.                 

                     doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

tajemník:       Ing. Věra Halabalová, Ph.D.