Stipendijní komise

Složení stipendijní komise FLKŘ (platnost od 25. 9. 2017):

předseda:    Ing. Eva Hoke, Ph.D.

členové:       Ing. Martin Hart, Ph.D.

                      Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D.

                      RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

                      Ing. Andrea Frýzová