Studenti pořádají

 

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je na Facebooku.

7900.jpeg