Vědecká rada

aktualizováno 29. 6. 2017

Předseda:

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., děkan FLKŘ UTB

  

Interní členové (řazeno abecedně)

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., Fakulta technologická UTB ve Zlíně

doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Fakulta technologická UTB ve Zlíně

doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc., Fakulta technologická UTB ve Zlíně

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

 

Externí členové (řazeno abecedně):

doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ústav soudního inženýrství, VUT Brno

Ing. Stanislav Blaha, Město Uherské Hradiště

Ing. Ladislav Kolmačka, CSc., FRIGONOVA spol. s r. o., Mikulov

Ing. Pavel Kostka, EGO Zlín, spol. s r. o.

doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB Ostrava

prof. Ing. Josef Navrátil, DrSc., Hradčany

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D., Žilina, Slovenská republika

prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., Policejní akademie ČR