Vyhlášení soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2016/2017

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je důležitou součástí vysokoškolského vzdělávacího procesu všech stupňů studia. Fakulta logistiky a krizového řízení pořádá v akademickém roce 2016/2017 Vědeckou konferenci ve SVOČ za účelem prezentace výsledků studentské vědeckovýzkumné činnosti realizované na jednotlivých ústavech.

Studentská konference SVOČ na FLKŘ mění termín

Původně byl pro konání Studentské konference SVOČ vyhrazen termín 7. dubna 2017, na základě četných přání pedagogů a studentů se však organizační tým rozhodl fakultní kolo přeložit na pátek 21. dubna 2017. S opožděním termínu „SVOČky“ souvisí i prodloužení času na přihlášení a odevzdání prací.

„Na základě mnoha proseb a intervencí jsme se rozhodli vyjít vstříc účastníkům i jejich školitelům a soutěž jsme posunuli o dva týdny. Věříme, že prodloužení času na přípravu se pozitivně projeví na počtu účastníků i kvalitě jednotlivých prací. Zvláštní důraz klademe na účast pomocných vědeckých sil, které mají předpokládané zapojení do SVOČ uvedeno i ve svých smlouvách,“ uvádí garantka studentské konference SVOČ – doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum na FLKŘ.

Do čtvrtku 9. března pořadatelé evidovali celkem sedm přihlášených studentů. Další zájemci mohou své přihlášky posílat až do pátku 24. března. „Podle původní směrnice k soutěži SVOČ měly být přihlášky odevzdávány na Referátu vědy a výzkumu u Ing. Michaely Ticháčkové (kancelář UH1/1.13). Ve snaze maximálně vyjít vstříc studentům jsme však zavedli možnost přihlašování elektronickou formou na e-mail svoc.flkr@seznam_cz, čímž odpadá povinnost přihlášky tisknout a odevzdávat ve fyzické podobě,“ dodává doc. Tučková.

Bližší informace o letošním ročníku Studentské konference SVOČ jsou zájemcům k dispozici na webu FLKŘ v sekci věda a výzkum, potažmo na facebookových stránkách fakulty a Fakultní revue.

 

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek:                        pátek 24. března 2017

Mezní termín odevzdání prací:        pondělí 10. dubna 2017

Konání fakultního kola SVOČ:         pátek 21. dubna 2017            

Text: Jiří Dokulil, organizační tým SVOČ

Témata SVOČ 2016/2017 pro bakalářské studijní programy

Témata SVOČ 2016/2017 pro navazující magisterské programy

Termín odevzdání přihlášky: do 24. března 2017

Termín odevzdání příspěvků: do 10. dubna 2017

Termín konání fakultního kola SVOČ: 21. dubna 2017

Rozhodnutí děkana ke SVOČ

Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2016/2017