O nás

                                                   

Ústav environmentální bezpečnosti je nejmladší součástí FLKŘ UTB ve Zlíně se sídlem v Uherském Hradišti. Celkový rámec ÚEB je založen na vzdělávací a vědecko-výzkumné práci v oblasti interdisciplinárních environmentálních, přírodních, humanitních a socio-ekonomických věd integrovaných do struktur tuzemských stejně jako i mezinárodních aktivit. Prioritami ústavu je inovační a moderní výuka akreditovaného studijního programu, podpora zahraničních mobilit studentů, transfer know-how, a aktivní projektová a publikační činnost.

 

Odborné zaměření Ústavu environmentální bezpečnosti

  • Globální a regionální klimatické změny, stabilita ekosystémů a přírodních biotopů
  • Environmentální management v rámci udržitelného socio-ekonomického rozvoje; studium systémů ochrany biodiverzity;  krajinná ekologie; demografické eko-migrace
  • Environmentální bezpečnost, krize, hazardy a rizika (predikce, monitoring, sanace)
  • Geo-informatika a geo-ekologie jako kontextová součást integrovaných přírodních, humanitních, sociálních a ekonomických studií (včetně logistiky a krizového řízení)
  • Biologická a kulturně-historická adaptace člověka transformacím přírodního prostředí
  • Návazná mezioborová a jazyková studia

 

Studijní program:     Bezpečnosti společnosti

Studijní obory:          Řízení environmentálních rizik (3-leté bakalářské studium)   

                             Bezpečnosti společnosti (2-leté magisterské studium)