O nás

Ústav logistiky garantuje výuku studijního profilu Řízení výrobních a logistických systémů, studijního programu Procesní inženýrství, studijního oboru Ovládání rizik v prezenční a kombinované formě bakalářského stupně studia. 

Dále je garantována výuka ve specializaci Rizika výrobních a logistických procesů, magisterského stupně studia, studijního programu a oboru Bezpečnost společnosti.

Rovněž je garantována výuka logistických předmětů ve všech ostatních bakalářských studijních programech fakulty.

K podpoře výuky a výzkumu je k dispozici Logistická laboratoř se softwarovým vybavením Witness, PTV VISION – Witness je software určený pro modelování, simulaci a optimalizaci logistických procesů; PTV VISION je software pro modelování, simulaci a optimalizaci procesů spojených s problematikou logistiky měst a obcí. Dále je k dispozici logistický informační systém a další softwarové aplikace. Pedagogickou a vědecko – výzkumnou činnost Ústavu logistiky zabezpečují 3 pracovníci s akademickou hodností 1 x doc. a 2 x Ph.D. Ústav logistiky byl řešitelem projektu s názvem "Logistické centrum", podporovaného Evropským strukturálním fondem, který byl obsahově zaměřen na vybudování Logistické laboratoře, pořádání mezinárodních vědeckých konferencí a zapojení studentů a akademických pracovníků do spolupráce s průmyslovou a terciární sférou. Současně se zapojuje do rozvojových projektů vyhlášených Zlínským krajem se zaměřením na rozvoj logistiky v průmyslu a terciární sféře – využití logistiky pro krizové  řízení, podnikatelských voucherů a dalších typů projektů. 

V současné době má ústav uzavřené smlouvy o spolupráci v oblasti aplikace logistických systémů s několika průmyslovými podniky.