Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská konference SVOČ, neboli Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti, je organizována s cílem podpořit studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Konference SVOČ se mohou zúčastnit studenti všech ročníků, všech forem studia a všech studijních programů realizovaných na FLKŘ.

Jak se přihlásit?

Do studentské konference SVOČ jsou přijímány přihlášky elektronicky, a to na e-mail svoc.flkr@seznam_cz (uzávěrka: pátek 24. března 2017).

Hotové práce se odevzdávají jednak v elektronické verzi na e-mail svoc.flkr@seznam_cz, jednak vytisknuté v kroužkové vazbě u Ing. Michaely Ticháčkové v kanceláři UH1/1.13 (uzávěrka: pátek 14. dubna 2017 do 24:00, vytištěné odevzdat do úterý 18. 4. 2017).

Přihláška do SVOČ

Šablona práce

Často kladené dotazy - SVOČ

Co Vás na SVOČ čeká?

Fakultní kolo SVOČ se uskuteční v pátek 21. dubna 2017, kdy proběhne obhajoba soutěžních prací před odbornou komisí. Všichni účastníci se mohou těšit na příjemně strávený den s občerstvením, který bude zakončen přípitkem a rozdáním mimořádných cen nejlepší trojici v každé odborné kategorii.

 RD_04_2017 změna termínu odevzdání SVOČ

Témata SVOČ 2016/2017 pro bakalářské studijní programy

Témata SVOČ 2016/2017 pro navazující magisterské programy

Rozhodnutí děkana ke SVOČ

Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2016/2017

Studentská konference SVOČ na FLKŘ mění termín

Původně byl pro konání Studentské konference SVOČ vyhrazen termín 7. dubna 2017, na základě četných přání pedagogů a studentů se však organizační tým rozhodl fakultní kolo přeložit na pátek 21. dubna 2017. S opožděním termínu „SVOČky“ souvisí i prodloužení času na přihlášení a odevzdání prací.

„Na základě mnoha proseb a intervencí jsme se rozhodli vyjít vstříc účastníkům i jejich školitelům a soutěž jsme posunuli o dva týdny. Věříme, že prodloužení času na přípravu se pozitivně projeví na počtu účastníků i kvalitě jednotlivých prací. Zvláštní důraz klademe na účast pomocných vědeckých sil, které mají předpokládané zapojení do SVOČ uvedeno i ve svých smlouvách,“ uvádí garantka studentské konference SVOČ – doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum na FLKŘ.

Do čtvrtku 9. března pořadatelé evidovali celkem sedm přihlášených studentů. Další zájemci mohou své přihlášky posílat až do pátku 24. března. „Podle původní směrnice k soutěži SVOČ měly být přihlášky odevzdávány na Referátu vědy a výzkumu u Ing. Michaely Ticháčkové (kancelář UH1/1.13). Ve snaze maximálně vyjít vstříc studentům jsme však zavedli možnost přihlašování elektronickou formou na e-mail svoc.flkr@seznam_cz, čímž odpadá povinnost přihlášky tisknout a odevzdávat ve fyzické podobě,“ dodává doc. Tučková.

Bližší informace o letošním ročníku Studentské konference SVOČ jsou zájemcům k dispozici na webu FLKŘ v sekci věda a výzkum, potažmo na facebookových stránkách fakulty a Fakultní revue.

 

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek:                       pátek 24. března 2017

Mezní termín odevzdání prací:        pondělí 14. dubna 2017

Konání fakultního kola SVOČ:         pátek 21. dubna 2017            

Text: Jiří Dokulil, organizační tým SVOČ