Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská konference SVOČ, neboli Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti, je organizována s cílem podpořit studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Konference SVOČ se mohou zúčastnit studenti všech ročníků, všech forem studia a všech studijních programů realizovaných na FLKŘ.

Jak se přihlásit?

Do studentské konference SVOČ jsou přijímány přihlášky elektronicky, a to na e-mail svoc@flkr_utb_cz   (uzávěrka: pondělí 26. února 2018).

Hotové práce se odevzdávají jednak v elektronické verzi na e-mail svoc@flkr_utb_cz jednak vytisknuté v kroužkové vazbě ( 1 paré) u Mgr. Hany Korecké v kanceláři UH1/1.13 (uzávěrka: úterý 10. dubna 2018 do 24:00, vytištěné odevzdat do úterý 10. 4. 2018 do 15:30 hod.).

Témata SVOČ Ústav ochrany obyvatelstva
Témata SVOČ Ústav krizového řízení
Témata SVOČ Ústav logistiky
Témata SVOČ Ústav environmentální bezepečnosti

Přihláška SVOČ 2017/2018

SVOČ 2018 - šablona

SVOČ - často kladené dotazy

Co Vás na SVOČ čeká?

Fakultní kolo SVOČ se uskuteční v pátek 20. dubna 2018, kdy proběhne obhajoba soutěžních prací před odbornou komisí. Všichni účastníci se mohou těšit na příjemně strávený den s občerstvením, který bude zakončen přípitkem a rozdáním mimořádných cen nejlepší trojici v každé odborné kategorii.

Rozhodnutí děkana ke SVOČ na FLKŘ

Pravidla pro SVOČ v akademickém roce 2017/2018

Důležité termíny:

Uzávěrka přihlášek:                        pondělí 26. února 2018

Mezní termín odevzdání prací:        úterý 10. dubna 2018

Konání fakultního kola SVOČ:         pátek 20. dubna 2018