Navazující magisterské studijní programy

Pozn.: v následujícím seznamu jsou některé studijní obory obsaženy vícekrát. Je to způsobeno tzv. verzováním studijních plánů. Po kliknutí na odkaz čísla příslušného studijního oboru na této stránce budete přesměrováni na stránky ects.utb.cz, kde se zobrazí podrobnosti o studijním plánu zvoleného oboru. U nejaktuálnějších verzí studijních plánů je na konci položky "Studijní obor" zobrazen aktuální kalendářní rok.

Pozn.: specializace (ateliér) Vizuální komunikace byl od akademického roku 2014/2015 přejmenován na Digitální design.  Specializace (ateliér) 3D design byl od akademického roku 2015/2016 přejmenován na Produktový design.

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
8204T002 Animovaná tvorba prezenční čeština
8204T038-KA Audiovizuální tvorba - Kamera prezenční čeština
8204T038-RS Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika prezenční čeština
8204T038-SS Audiovizuální tvorba - Střihová skladba prezenční čeština
8204T038-VE Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty prezenční čeština
8204T038-ZS Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba prezenční čeština
8206T037-E Marketing Communications prezenční angličtina
8206T037 Marketingové komunikace kombinované čeština
8206T037 Marketingové komunikace prezenční čeština
8206T102-OB Multimédia a design - Design obuvi prezenční čeština
8206T102-OD Multimédia a design - Design oděvu prezenční čeština
8206T102-DS Multimédia a design - Design skla prezenční čeština
8206T102-DD Multimédia a design - Digitální design prezenční čeština
8206T102-GD Multimédia a design - Grafický design prezenční čeština
8206T102-DE Multimédia a design - Produktový design prezenční čeština
8206T102-PT Multimédia a design - Prostorová tvorba prezenční čeština
8206T102-PD Multimédia a design - Průmyslový design prezenční čeština
8206T102-RF Multimédia a design - Reklamní fotografie prezenční čeština
8204T024 Produkce prezenční čeština

Navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace je možno studovat i v anglickém jazyce:

8206T037-E: Media and Communication Studies, Marketing Communications (full-time)

Online přihlášku do anglických studijních programů naleznete zde:

Apply now!