Směrnice k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení pro předchozí akademické roky naleznete na Úřední desce nebo Archívu vnitřních norem FMK!
Bakalářský studijní program Výtvarná umění (obor Multimédia a design) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Produkce) - prezenční forma studia
SD2016.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (obor Marketingové komunikace) - prezenční forma studia
SD2016.07 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (obor Marketingové komunikace) - kombinovaná forma studia
SD2016.08 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2017/2018

SD2015.01 Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče