Směrnice k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení pro předchozí akademické roky naleznete na Úřední desce nebo Archívu vnitřních norem FMK!
Bakalářský studijní program Výtvarná umění (obor Multimédia a design) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Produkce) - prezenční forma studia
SD2017.04 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor 8204R002 Animovaná tvorba, obor 8204R038 Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor 8204R024 Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (obor Marketingové komunikace) - prezenční forma studia
SD2017.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (obor Marketingové komunikace) - kombinovaná forma studia
SD2017.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019

SD2015.01 Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče