Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Termíny a další informace

Den otevřených dveří:
 Datum  Studijní program 
 10. 11. 2017   
pouze studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby                 
 8. 12. 2017
 9. 2. 2018

pouze studijní program Mediální a komunikační studia

 

Termíny podání přihlášek:
 Datum  Typ studia   Studijní program 
 do 31. 3. 2018
 navazující magisterské studium
 Mediální a komunikační studia, PS a KS
 Výtvarná umění, PS  
 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, PS  
 do 31. 3. 2018
 navazující magisterské studium
 Media and Communication Studies, PS

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:
 Datum  Typ studia 
 Studijní program 
 28. 5. 2018
 navazující magisterské studium
 Mediální a komunikační studia, PS
 29. 5. 2018
 navazující magisterské studium
 Mediální a komunikační studia, KS
 duben 2018
 navazující magisterské studium
 Media and Communication Studies, PS
 19. 6. 2018
 navazující magisterské studium
 Výtvarná umění, PS  
 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, PS