Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Termíny a další informace

Den otevřených dveří:
 Datum  Studijní program 
 10. 11. 2017
 pouze studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
 8. 12. 2017
 9. 2. 2018
 pouze studijní program Mediální a komunikační studia

 

Termíny podání přihlášek:
 Datum  Typ studia   Studijní program 
 do 30. 11. 2017
 bakalářské studium
 Výtvarná umění, PS;
 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, PS
 do 28. 2. 2018
 bakalářské studium 
 Mediální a komunikační studia, PS a KS

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:
 Datum  Typ studia 
 Studijní program 
 15.-26. 1. 2018
 bakalářské studium
 Výtvarná umění, PS;
 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, PS
 30. 5. 2018
 bakalářské studium 
 Mediální a komunikační studia, PS
 31. 5. 2018
 bakalářské studium
 Mediální a komunikační studia, KS