IT služby na FMK

Veškeré požadavky a dotazy, týkající se IT služeb na FMK , zasílejte na adresu it@fmk_utb_cz. Při zadávání požadavku buďte ve vlastním zájmu prosím co nejkonkrétnější. Po zařazení požadavku do helpdeskového systému (tzv. "RT systému") budete o této skutečnosti vyrozuměni automaticky generovaným e-mailem. V případě, že bude třeba upřesnit informace o problému, který potřebujete vyřešit, budete kontaktováni pracovníkem, který váš požadavek převzal k vyřízení. Po vyřešení požadavku budete o této skutečnosti opět vyrozuměni automaticky generovaným e-mailem. Orientační seznam pracovníků, vyřizujících požadavky na FMK, naleznete dole na této stránce, nekontaktujte je však prosím na jejich vlastních e-mailových adresách nebo telefonních číslech, ale vždy na uvedené jednotné e-mailové adrese it@fmk_utb_cz.

Pravidla | Uživatelské účty | Uživatelské účty v Active Directory | Ukládání dat | Cloud FMK | e-mailové účty | IS/STAG |  Wi-fi |  Telefony |  VPN |  Ethernet |  Průkaz studenta |  Reprografické služby | PrintCentrum | E-learningový portál (Moodle)  | Konzultace  | Televizní informační systém | Twitter/Facebook/YouTubeEditace www stránek | InstalaceKde řešit problémy - IT Helpdesk FMKTechniciUžitečné kontakty

Přehled uživatelských účtů na FMK/UTB

Typ loginu
Užití
Uživatelské
jméno
Výchozí heslo
Zjištění/Změna hesla
Problémy
Active
Directory

přiděleno při zahájení studia/nástupu do prac. poměru ("novak", "j_novak", "j3_novak"...)

rodné číslo BEZ lomítka nebo pseudorodný kód2

network@utb_cz

Wifi (eduroam)

přihlašování k wifi (eduroam)

přiděleno při registraci

vlastní, zadané při registraci

opětovnou registrací téhož uživatele se zadáním nového hesla

wifi@utb_cz

Výpujční systém ARF

přihlašování

Správu uživatelů provádí Jaroslav Strnad (jstrnad@fmk_utb_cz)

Archiv animace a audiovize

přihlašování

Správu uživatelů provádí Petr Janík (janik@fmk_utb_cz)

1 odkaz naleznete na spodní straně osobní stránky příslušného pedagoga
2 cizí státní příslušníci

Pravidla

Všichni zaměstnanci i studenti UTB jsou povinni řídit se směrnicemi rektora, uvedenými na této adrese.

Uživatelské účty v Active Directory 

Zaměstnancům i studentům je při nástupu do zaměstnání či zahájení studia zřízeno přihlašovací jméno (login) do Active Directory, které používají k přihlašování k pracovním stanicím a současně slouží např. pro přihlašování do Portálu UTB, Portálu IS/STAG, přístup ke školnímu e-mailu a dalším službám (viz tabulka výše). U zaměstnanců a doktorandů má login formát "příjmení" (např. Jiří Suchý = suchy) a u studentů formát "první písmeno křestního jména"+"_"+příjmení" (např. Jan Novák = j_novak). V případě shodnosti jmen u více studentů UTB je za první písmeno přidávána číslovka ("j1_novak", "j2_novak", "j3_novak", atd.). Výchozím heslem je rodné číslo studenta BEZ lomítka. Změnu hesla lze provést POUZE na adrese https://passwd.utb.cz.

Ukládání dat

Pro ukládání dat při práci na pracovních stanicích na FMK lze kromě lokálních disků (u stanic s Windows se zpravidla jedná o umístění "D:\Users\<uzivatel>\Dokumenty", u stanic se systémem OS X je umístění "Macintosh HD:Users:<uzivatel>) ukládat ve Windows data na dva síťové disky, které se automaticky připojí ("namapují") po přihlášení uživatele. První z nich (označený písmenem "U:") je umístěn na souborovém serveru Active Directory (s maximální kapacitou [kvótou] 1GB), druhý (mapovaný pod písmenem jednotky "W:", s maximální kapacitou 5GB pro každého uživatele z FMK) je umístěn na datovém serveru FMK. Kromě toho se při přihlášení do stanice připojuje (mapuje) disk "S:", obsahující sdílená data na souborovém serveru Active Directory. V OS X se mapuje po přihlášení uživatele jeho domovský adresář na datovém serveru FMK (na ploše by se měla objevit ikona s vaším uživatelským jménem, pokud tomu tak není, zkontrolujte preference Finderu - na záložce General musí být zaškrtnuta volba "Connected servers" [nebo její český ekvivalent]). Uživatelům OS X v budově U16 se navíc na ploše namapuje disk s názvem "techcentrum" (ve Windows síťový disk "T:"), na který mohou ukládat data pro zpracování techniky ateliérů Digitální design a Produktový design (podrobnější informace podá p. Miloš Cettl, technik těchto ateliérů).

Cloudové úložiště FMK

V případě, že si svá data uložíte ve Windows do složky "W:\owncloud" (nebo v OS X do složky "owncloud", kterou naleznete ve složce svého serverového domovského adresáře, která se vám objeví na ploše po přihlášení), budou přístupná ODKUDKOLIV (tedy např. i z Vašeho domova) na adrese https://cloud.fmk.utb.cz. Kromě používání tohoto webového rozhraní je možno si nainstalovat na svůj osobní laptop/PC/telefon/tablet příslušného klienta (stejně jako např. u Dropboxu). Klienty pro různá zařízení a operační systémy naleznete na adrese http://owncloud.org/install (společně s informacemi o službě ownCloud). Na školních pracovních stanicích NENÍ NUTNO klienty pro ownCloud instalovat, k souborům přistupujte přímo ve složce "W:\owncloud".

Školní e-mail 

Současně s vytvořením účtu v Active Directory je novým zaměstnancům i studentům vytvořena školní e-mailová adresa ve formátu username@fmk_utb_cz. Přístup ke školnímu e-mailu přes www rozhraní naleznete na https://cube.utb.cz. V systému IS/STAG si studenti mohou zadat i jinou (soukromou) e-mailovou adresu pro zasílání zpráv (je velmi důležité, aby tato adresa byla aktuální!).

Nastavení poštovních klientů (Outlook, Thunderbird...) - POP3 nebo IMAP 

Při vytváření nového účtu si nejprve vyberte správný typ serveru. Při POP3 připojení se zprávy stahují do počítače uživatele a na serveru jsou zpravidla mazány (nenastaví-li si to uživatel jinak), nejsou tedy již dostupné pomocí e-mailových klientů z jiných počítačů. U IMAP účtů zůstávají zprávy na serveru, tento typ nastavení tedy používejte v situacích, kdy potřebujete k poštovní schránce přistupovat např. současně z počítače v zaměstnání a z domova. Nevýhodou tohoto typu účtu je omezená kapacita na serveru (500MB); zprávy je tedy nutno průběžně mazat. Server příchozí pošty (POP3 nebo IMAP): mail.utb.cz, uživatelské jméno a heslo je stejné jako v Active Directory, v upřesňujícím nastavení povolte položku "Server příchozí pošty požaduje šifrované spojení SSL" (port 993 pro IMAP, port 995 pro POP3). Adresa SMTP serveru (serveru pro odesílání pošty) je smtp.utb.cz, na počítačích mimo síť UTB nastavte adresu SMTP serveru podle údajů, poskytnutých svým poskytovatelem připojení.

IS/STAG 

Portál informačního systému IS/STAG naleznete na adrese http://stag.utb.cz. Na úvodní stránce Portálu IS/STAG naleznete informace o způsobu přihlašování, instrukce pro zjišťování zapomenutých přihlašovacích údajů i pro změnu hesla. V případě změn osobních údajů je prosím na Portálu IS/STAG aktualizujte (zvláště soukromou e-mailovou adresu).

Wifi připojení 

Na celé UTB se lze připojit do jednotné celoevropské wifi sítě. SSID této sítě je "eduroam". Registrační formulář a podrobné instrukce pro nastavení sítě naleznete na stránkách Centra výpočetní techniky UTB (nebo přímo na stránce, věnované wifi připojení). V případě, že se vám stále nedaří připojit, kontaktujte pracovníky CVT na adrese wifi@utb_cz, nikoliv správce sítě FMK.

Telefony 

Formát telefonních čísel na UTB je 576 03X XXX. Při volání z telefonních přístrojů na UTB používejte pouze poslední čtyřčíslí (linku).

VPN (Virtual Private Network) 

Potřebujete-li používat služby VPN (například pro fungování Připojení ke vzdálené ploše [je zřizováno pouze pro zaměstnance] nebo pro vzdálený přístup ke zdrojům), navštivte stránku CVT, věnovanou VPN připojení a o heslo pro skupinovou autentizaci, které budete potřebovat při instalaci VPN klienta, požádejte na adrese it@fmk_utb_cz. Studenti u žádosti uvedou své osobní číslo (Kxxxxxx) a důvod zřízení VPN připojení.

Ethernet 

Zásuvky pro kabelové připojení (ethernet) jsou vyhrazeny pouze pro školní počítače. Studentům doporučujeme využívat bezdrátovou síť (eduroam). V případech naléhavé potřeby stálého připojení kabelem, napište na adresu it@fmk_utb_cz (dle možností zašlete informace o tzv. MAC [hardwarové] adrese síťové [ethernetové!] karty svého počítače). Ethernetové adresy jsou přidělovány dynamicky pomocí DHCP. Všechny IP adresy na FMK jsou neveřejnými IP adresami, veřejné adresy přidělují výlučně pracovníci CVT (network@utb_cz).

Průkaz studenta 

Každému studentu FMK je vydán průkaz studenta (čipová karta, volitelně spojená s kartou ISIC). Průkazy slouží mj. k platbám v menze, platbám za reprografické služby prostřednictvím systému SafeQ a pro vstup do prostor s omezeným přístupem v budovách FMK. O změnu chybných nastavení přístupu v budově U4 (přístup do 3. patra, vstup do budovy B [U42], přístup do ateliéru Reklamní fotografie) požádejte na adrese it@fmk_utb_cz.

Reprografické služby na UTB 

V budově U16 (1. patro naproti výtahu, vedle učebny 204) je umístěno multifunkční kopírovací, skenovací a tiskové zařízení Ricoh Aficio MP C3003, napojené na bezhotovostní platební systém SafeQ, ve kterém platby probíhají prostřednictvím čipových karet (průkazů UTB). Tato tiskárna je nainstalována pod názvem "P46-RICOH-Aficio-MP-C3003-PCL6-SafeQ" na všech studenty používaných počítačích a na stolních počítačích zaměstnanců na CELÉ FMK, vybavených systémem Windows. Karty je možno nabíjet v automatu ve vestibulu U13 nebo v pokladně menzy. Tiskne-li zaměstnanec, je platba odečtena nikoliv z jeho osobního účtu, ale z účtu jeho střediska. Stav tiskové fronty lze sledovat na stránce reproslužeb (přihlašte se stejně jako do Active Directory). Tisk je zahájen po přečtení karty uživatele. Nevyzvednuté tisky jsou z tiskové fronty automaticky mazány po 24 hodinách. Výše zmíněné multifunkční zařízení umožňuje také kopírování a skenování dokumentů (naskenované dokumenty jsou zasílány na vámi zadaný e-mail).

Tisknout, kopírovat a skenovat můžete také v univerzitní knihovně. Informace a návody naleznete na stránce Tisk, kopírování a skenování

PrintCentrum 

PrintCentrum FMK, umístěné v místnosti U4/114, je vybaveno dvěma 110cm plottery EPSON 9900 a jednou velkoformátovou tiskárnou EPSON 7800 pro tisk v maximální šíři 60 cm. Tiskárny EPSON 9900 jsou připojeny k softwarovému RIPu EFI Fiery XF. PrintCentrum disponuje také laminovacím strojem. Za provedené tisky je nutno zaplatit v pokladně UTB ve přízemí budovy U13 (pozor na otevírací hodiny: pondělí až čtvrtek 8.30–11.00 a 13.00–14.30 hod., v pátek 8.30–11.00 hod.). Aktuální ceník tisků je k dispozici v PrintCentru.

E-learningový portál FMK (Moodle)

naleznete na adrese http://vyuka.fmk.utb.cz, alternativně na adresách http://moodle.fmk.utb.cz či http://elearning.fmk.utb.cz.

Systém pro evidenci konzultací bakalářských a diplomových prací 

naleznete na adrese http://konzultace.fmk.utb.cz.

Televizní informační systém (TVIS) na FMK 

Adresa pro zasílání příspěvků, které mají být zveřejněny v rámci TVIS je tvis-u4@utb_cz. Zprávy budou zveřejněny POUZE na obrazovkách v budově FMK (U4, U44, vestibul menzy), v případě, že zprávu potřebujete zveřejnit na všech obrazovkách v rámci TVIS univerzity, zasílejte příspěvky na adresu tvis@utb_cz. Akceptovány jsou formáty text/HTML, obrázek (GIF, JPEG, PNG), PDF a video (v podstatě cokoliv, co lze přehrát v MPlayeru pro Windows), nejsou akceptovány formáty DOC, XLS, PPT ani SWF. Maximální rozlišení monitorů je 1280x768. Optimalizujte prosím velikost souborů, obrázky a PDF orientujte pokud možno na šířku.

Twitter/Facebook/YouTube

Twitter FMK: https://twitter.com/fmkutb
Facebook FMK: https://www.facebook.com/fmk.utb
Pro zveřejnění videa na YouTube účtu FMK (https://www.youtube.com/user/FMKUTBZlin) napište na it@fmk_utb_cz

Editace www stránek FMK 

Pro pověřené zaměstnance: pro editaci webových stránek se přihlašte vlevo nahoře na kterékoliv stránce webu UTB. K přihlášení použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako do Active Directory. O změnu uživatelských práv pro přístupy k editaci jednotlivých stránek na webu FMK požádejte na adrese it@fmk_utb_cz. Výjimkou je editace osobních stránek pedagogů, zde k přihlášení používejte odkaz "editovat" DOLE na své osobní stránce a následně se přihlašte stejně jako do Active Directory.

Instalace

Studenti FMK nemají na pracovních stanicích oprávnění správce - nesnažte se tedy instalovat jakýkoli software či ovladače zařízení, pravděpodobně se vám to nepodaří. Kromě toho tím porušujete Směrnici rektora č. 1/2016. V případě potřeby kontaktujte některého z techniků na it@fmk_utb_cz.

Kde řešit problémy? (IT Helpdesk FMK)

Máte-li problém v některé z následujících oblastí, zašlete e-mail na IT Helpdesk FMK na e-mailové adrese it@fmk_utb_cz:

 • přihlašování do Portálu UTB, Posrtálu IS/STAG, pracovních stanic (v budovách FMK!) a do Moodle FMK (vyuka.fmk.utb.cz)
 • nefunkční přístupové karty v budovách FMK
 • přihlašování do webových služeb (rezervace služebních automobilů, archívy ateliérů Reklamní fotografie, Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba, Archív FMK, cloudové služby FMK, NAS server FMK (Archív FMK), rezervační systémy ateliéru Reklamní fotografie a ateliéru Audiovizuální tvorba, systém evidence konzultací BP/DP, Hudební archív AAV, evidence spolupráce s praxí)
 • tisk a skenování na síťových tiskárnách
 • editace osobních stránek na webu FMK (jen akademičtí pracovníci)
 • správa přístupových oprávnění k editaci WWW stránek FMK
 • zadávání zpráv do televizního informačního systému (pouze pro obrazovky na FMK!)
 • instalace klientů SAP a IS/STAG
 • kompletní instalace/reinstalace školních pracovních stanic a laptopů

Technici:

Technik U4, U42, U44:
Petr Janík, budova U4/315, it@fmk_utb_cz

Technik U16 (ateliéry Produktový design a Digitální design):
Miloš Cettl, budova U16/219, it@fmk_utb_cz

Technici v jednotlivých budovách FMK provádějí zejména následující činnosti, mající povahu běžné údržby (požadavky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu it@fmk_utb_cz)

 • běžné opravy hardware (napájení, periférie = klávesnice, myši, monitory, skenery, lokální tiskárny)
 • problémy se síťovou konektivitou na úrovni lokálních stanic (ethernet, eduroam)
 • zajišťování záručních oprav hardware
 • řešení běžných softwarových problémů (instalace/reinstalace běžného kancelářského software, antivirového programu, problémy s aktualizacemi)

Užitečné kontakty

Helpdesk Centra výpočetní techniky UTB - své problémy s celouniverzitními IT službami se snažte řešit především zde.

Přihlašování do Active Directory a do sítě Novell, školní e-mail (včetně změny kvóty pro IMAP účty a přesměrovávání e-mailů), problémy při registraci do wifi (eduroam):
Ing. Petr Vojtek , budova U13/219, 576 032 525, network@utb_cz (vojtek@utb_cz)
Ing. Petr Skovajsa, budova U13/219, 576 032 055, network@utb_cz

PrintCentrum - U41/114:
Petr Nehera, U41/114, 576 034 114, nehera@fmk_utb_cz

Průkaz studenta - vystavení, výměna, ztráty, přístupy mimo budovy U4 a U16 (menza, U44):
Ing. Petr Nesvadba, budova U13/226, 576 032 020, nesvadba@utb_cz

IS/STAG:
Ing. Jozef Bambuch, budova U13/220, 576 032 051, stag@utb_cz (bambuch@rektorat_utb_cz)
Bc. Aleš Bernas, budova U13/220, 576 032 056, stag@utb_cz (bernas@rektorat_utb_cz)

SAP:
Mgr. Pavlína Michálková, budova U13/226, 576 032 057, sap@utb_cz