Změny výuky

Náhrada výuky KKTS/RIPR1

Náhrada výuky předmětu KKTS/RIPR1 za dva čtvrtky 16. a 23. listopadu 2017 proběhne v dřívějším termínu a to 26. října a 2. listopadu 2017 od 8:00 hodin formou čtyřhodinového bloku vždy do 12 hodin - učebna U44/218. Kdo ze studentů (čtvrtečních) může přijít na pravidelnou výuku ve středu, může si nahradit výuku pouze ve dnech 25. října a 15. listopadu 2017. Případné nesrovnalosti vyřešíme na pravidelném semináři.

 

Změna výuky KKTS/RIPR1, KKTS/SBP

Výuka dr. Švirákové ve dnech 7. - 9. listopadu 2017 odpadá z důvodu zahraniční pracovní cesty pedagoga. Náhrada výuky bude provedena po domluvě s pedagogem na pravidelných seminářích.

 

Změna výuky KAAV/AK3, KAAV/AVKP1 s Mgr. art. Júliusem Liebenbergerem, ArtD

25.10.2017 se neuskuteční výuka předmětu KAAV/AK3, KAAV/AVKP1 s Mgr. art. Júliusem Liebenbergerem, ArtD. Náhradní termín oznámí pedagog.

 

Termíny blokové výuky KAAV/PAGE1 a KUMK/PROD1 s Mgr. Petrem Vaňkem

První bloková výuka předmětu KAAV/PAGE1 a KUMK/PROD1 se uskuteční 20.10.2017 od 9:00 do 13:00 v učebně 41-310. Druhá bloková výuka předmětu KAAV/PAGE1 a KUMK/PROD1 se uskuteční 17.11.2017 od 9:00 do 13:00 v učebně 41-310. (Státní svátek – změna termínu bude upřesněna). Poslední bloková výuka předmětu KAAV/PAGE1 a KUMK/PROD1 se uskuteční 15.12.2017 od 9:00 do 13:00 v učebně 41-310.

 

Změna výuky MgA. Babince ve dnech 24.10. 2017 a 25.10.2017

Z důvodu nepřítomnosti MgA. Babince 24.10.2017 a 25.10.2017 se neuskuteční výuky předmětů KAAV/AVPR5, KAAV/A5R, KAAV/A3R, KAAV/AVPR3, KAAV/AVPR1. Náhradní termíny budou upřesněny při následné výuce.

 

Změna ve výuce předmětu prof. Štarchoně dne 19. 10. 2017

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 z důvodu děkanského volna odpadá veškerá výuka prof. Štarchoně. Náhrada předmětu DIRMA proběhne 2. 11. 2017 v 18:00 - 19:00; 42/256. Náhrada předmětu MARAP bude domluvena na příští výuce.

 

Změna výuky MgA. Kristýny Petříčkové

Z důvodu stáže v zahraničí odpadá ve dnech 17. - 26. 10. 2017 výuka MgA. Petříčkové. Náhradní termíny výuky budou upřesněny při další výuce.

 

Změna výuky PhDr. Lapšanské - KAOD/STYL

Dne 18. 10. 2017 odpadá veškerá výuka PhDr. Dany Lapšanské (vč. KAOD/STYL) z důvodu prezentace studentů ADO na akci Fashion Live 2017 v Bratislavě. Náhradní výuka se uskuteční 22. 11. 2017 od 11 hodin.

 

MgA. Libor Nemeškal, Ph.D. – oznámení o nepřítomnosti

V termínu 23. – 27. 10. 2017 je Libor Nemeškal na služební cestě v zahraničí. V době nepřítomnosti nebude probíhat rozvrhovaná výuka ani konzultace. Náhradní výuka předmětů KAAV/STRI3, KAAV/AVPS3, KAAV/STRI5 a KAAV/AVPS5 se uskuteční formou účasti na MFDF Jihlava.

 

Výuka předmětu KAAV/GEP s Mgr. Košíkovou

Výuka KAAV/GEP s Mgr. Košíkovou proběhne ve třech blokových výukách: - 18.10.2017 od 14:00 do 18:00 v ateliéru KAMARÁD 42-159 - 25.10.2017 od 14:00 do 18:00 v ateliéru KAMARÁD 42-159 - 26.10.2017 od 9:00 do 13:00 v ateliéru KAMARÁD 42-159.

 

Bloková výuka předmětu KAAV/KAF s MgA. Krupou

Bloková výuka předmětu KAAV/KAF s MgA. Krupou bude probíhat ve třech termínech: - 26.10.2017 - Filmové ateliéry Zlín, ve 13:00 hodin sraz u vchodu do areálu s MgA. Krupou (MHD č. 31, odjezd z centra 12:47) - 9.11.2017 - Filmové ateliéry Zlín, ve 13:00 hodin sraz u vchodu do areálu s MgA. Krupou (MHD č. 31, odjezd z centra 12:47) - 24.11.2017 - výuka od 14:00 do 18:00, učebna 41-305.

 

Změna výuky KKTS/DEKU4 - dr. Silvie Stanická

Ve středu 10. října 2017 je zrušena výuka předmětu KKTS/DEKU4 Dějiny kultury 4 s dr. Silvií Stanickou. Náhradní výuka proběhne v pátek 27. října 2017 od 13 hodin v učebně U41/201.

 

Bloková výuka prof. Pavla Diase KARF/FOLP1 v ZS

Bloková výuka prof. Pavla Diase KARF/FOLP1 proběhne v zimním semestru akademického roku 2017/2018 v těchto termínech:

 

Archívy Změn výuky:

Změny výuky - Archiv 2017
Změny výuky - Archiv 2016
Změny výuky - Archiv 2015
Změny výuky - Archiv 2014
Změny výuky - Archiv 2013